%meta-name-atts;

Metadata Name (Custom) Attributes

Attributes for <meta-name> element.

Model

<!ENTITY % meta-name-atts
      "%jats-common-atts;"                   >

Expanded Model

id ID #IMPLIED xml:base CDATA #IMPLIED