%index.ent; BITS Structural Index Elements Module

Element declarations for the BITS structural index model (<index>).
Declaration
<!ENTITY % index.ent  PUBLIC
"-//NLM//DTD BITS Structural Index Elements Module v2.1 20220202//EN"
"BITS-index2-1.ent"                          >